Haptotherapie voor kinderen

Kinderhaptotherapie kan zinvol zijn bij:
 • Angstige kinderen (faalangst, verlatingsangst)
 • Pestproblematiek (pesten of gepest worden)
 • Sociaal onhandig gedrag (agressie, schuwheid)
 • Zindelijkheidsproblematiek en obstipatie
 • Hechtingsproblemen
 • Adoptie/ pleegzorg problematiek
 • Concentratiestoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Autistische problematiek
 • Huilbaby’s
 • Adolescenten (puberteit)
 • Zelfbeeld versterken (zelfvertrouwen)
 • Pijnklachten (hoofdpijn, buikpijn)
 • Nee leren zeggen
Gedicht Dr. Anna Terruwe

Aanraken is van levensbelang

Via de aanraking laten we ons zien en kennen. Soms zijn ouders ziek, bezorgd, in de war, moe of boos op zichzelf of hun werk, dan worden kinderen dat gewaar en het is verwarrend voor hen. Vaak geven kinderen zichzelf de schuld. Als we als kind niet of niet goed worden aangeraakt, brengt dit een verstoorde ontwikkeling met zich mee op emotioneel en lichamelijk vlak. Via aanraking maken we contact met de ander en door aanraking worden we bevestigd in ons bestaan. Voor kinderen is aanraken van groot belang voor hun ontwikkeling.

Als alles goed gaat ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Soms gaat de ontwikkeling echter niet zo vanzelfsprekend en loopt een kind vast. Een kind uit dit door bijvoorbeeld snel ruzie te maken, agressief te worden of juist door zich in zichzelf terug te trekken. Ook op school kan het niet lekker gaan. Een kind kan zelfs lichamelijke klachten ervaren. De houding van een kind toont dat het zich boos, bang of  verdrietig voelt. Als deze houding vaak wordt aangenomen gaat dit gevoel zich vastzetten in het lichaam. Een kind weet dan vaak niet meer waar dat nare gevoel vandaan komt. Opvoeders zien dit gebeuren en staan soms machteloos.

Naast voedsel en onderdak hebben kinderen de aanraking, het voelen van contact, nodig voor hun waarneming van zichzelf en hun plekje in de wereld. Veiligheid is een essentiële voorwaarde om contact te maken, een verbinding aan te gaan.
Opvoeders leggen door lichamelijk contact de basis voor het zelfvertrouwen van een kind. Voor kinderen is voelen nog heel natuurlijk, de ‘aanrakingstaal’ is voor een kind heel belangrijk. Het knuffelen en strelen van een zuigeling of het omarmen en troosten van een kind biedt de basis voor hun verdere ontwikkeling.

Een affectief bevestigende aanraking geeft een baby een veilig basisgevoel van waaruit hij/zij de wereld durft te gaan ontdekken. Nog voor een foetus kan zien kan zij al voelen. Meestal leven kinderen nog uit hun gevoel, maar ook zij worden tegenwoordig al vroeg aangesproken op hun denkend vermogen. Helaas wordt een kind hierdoor vaak ook minder aangeraakt. Kinderen hebben echter veel bevestiging nodig en het allerbelangrijkst is hierbij dat zij mogen zijn zoals zij zijn. Voor deze affectieve bevestiging is aanraken juist heel belangrijk, dat geeft je kind een goed gevoel over zichzelf en helpt het zelfvertrouwen op te bouwen.

Kinderhaptonomie werkt op een speelse manier en sluit goed aan bij de belevingswereld van het kind. Via de haptonomische aanpak maak ik duidelijk waar je kind spanning vasthoudt en waar het dit kan loslaten. Dit gaat vaak verassend snel. Hoe jonger een kind is, hoe sneller het de balans weer hervindt. Bij mijn behandeling worden de opvoeders van het kind altijd betrokken.