Mijn werkwijze

Het traject voor kinderhaptotherapie begint met een intake van ongeveer drie sessies.
In deze sessies wordt de hulpvraag verhelderd en ontdekken we of haptotherapie geschikt is.


De intake voor kinderen:

  • Een kort gesprek op het niveau van het kind
  • Een kort gesprek met de opvoeder(s)
  • Spelenderwijs met het kind verkennen waar de spanningen zitten
  • Aanraken en voelen om het contact in het lijf opnieuw voelbaar te maken
  • Ervaringen aanbieden die de ontwikkeling stimuleren

Ik werk het liefst met opvoeder(s) en kind samen. Het delen van de zorg om het geluk van je kind is de basis voor de haptotherapie. De affectieve waarneming, het liefdevol kijken naar het kind, staat hierbij centraal. Kijkend naar wat een kind laat zien in zijn houding, gedrag en spel kunnen opvoeders inzicht krijgen in wat nodig is. Het traject zal uiteindelijk van invloed zijn op de relatie van je kind met zijn/haar opvoeders, broertjes en/of zusjes, vrienden en vriendinnen en met zichzelf.

Indien nodig werk ik samen met andere disciplines. Na een aantal behandelingen wordt de therapie geëvalueerd en het behandelplan zo nodig bijgesteld. Na de afsluiting van de therapie wordt eventueel een verslag geschreven voor de huisarts en/of andere verwijzer


De intake voor volwassenen:

Het traject voor volwassenenhaptotherapie begint ook met een intake van drie sessies waarin de hulpvraag wordt verhelderd. Na drie sessie volgt een evaluatiemoment waarin je kan bepalen of je wilt doorgaan met de therapie.