Algemene voorwaarden

Inzagerecht en geheimhoudingsplicht
Ik verstrek geen gegevens aan derden zonder daar toestemming voor te hebben. Je hebt het recht je eigen dossier in te zien. Dossiers worden goed afgesloten bewaard tot 10 jaar na afsluiting van de therapie. Deze zaken zijn bij wet geregeld.

Klachtrecht
Als je niet tevreden bent over de behandeling dan kan je dat uiteraard altijd met mij bespreken. Daarnaast kun je terecht bij de klachtenprocedure van de beroepsvereniging VVH (zie ook de algemene voorwaarden van mijn praktijk).

Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om jou, als cliƫnt, een kwalitatief goede behandeling te bieden en duidelijk afspraken met elkaar te maken. Mede hierom ben ik aangesloten bij de VVH. Ik voldoe ruim aan de gestelde eisen voor nascholing en supervisie.
Ik heb Algemene voorwaarden opgesteld en ik vraag je om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen:


Download hier de: Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden